Arter og hybrider - sorter og kultivarer.
Av Gunnar Gilberg.

 

Å definere begrepet art (species, forkortet sp.) som er grunnenheten i botanikken, er ikke noen enkel sak. En noenlunde uttømmende redegjørelse ville nok ta flere sider i dette bladet, og likevel ville sikkert noen eksperter hatt et og annet å bemerke. Til hjelp for de fleste kan jeg servere et godt gammelt forsøk på en definisjon: en art er en gruppe planter som er like i alle vesentlige egenskaper, og som formerer seg med hverandre og gir avkom som i alle hovedtrekk er lik foreldrene. For eksempel: R.catawbiense formerer seg med R.catawbiense, og avkommet forblir R.catawbiense. (For grundig gjennomgåelse av emnet kan jeg anbefale den danske Rhododendronforeningens Internettsider: http://www.rhododendron.dk/. Det har vært en vanlig oppfatning at det i naturen finnes ca tusen rhododendronarter. Men nyere forskning kan komme til å redusere dette tallet kraftig, for man har innsett at artene i naturen krysser seg med hverandre i langt større utstrekning enn hva man før har regnet med. Og dermed er det klart at en hel del av de planter som hittil har vært regnet som arter, er krysninger. Plantene bryr seg nok ikke om dette, og de fleste hageeiere heller ikke, men for oss som er litt ekstra interessert i rhododendron er det spennende å følge med i diskusjonen om og arbeidet med klassifisering. Det skjer noe hele tiden.

Planter som i naturen hører til et karakteristisk utvalg av en art, kan bli beskrevet som underart eller som varietet. De får da et eget navn etter artsnavnet, slik som R.brachycarpum ssp.tigerstedtii (ssp.= subspecies = underart) og R.wardii var.puralbum. Sistnevnte er altså helt hvit, og ikke gul som selve arten. En art som R.wasoniii har både rosa-, hvit-, og gulblomstrende former. Som vi ser, kan en art altså deles i flere undergrupperinger for å skjelne mellom ulike typer av arten.

Når det gjelder begrepet hybrid er alt meget enklere, ja så enkelt at det bare betyr krysning mellom to ulike planter. Det kan være tale om en krysning mellom to arter (en primærhybrid), mellom en art og en hybrid, eller mellom to hybrider. Alle hybrider stammer altså fra minst to arter. Mange hybrider har hybrider til foreldre, og etterhvert er det mange som har hybrider til beste- og olde- og tippoldeforeldre osv. Når vi vet at det over hele verden drives omfattende krysningsarbeid, både i botaniske institusjoner, i store planteskoler og i tusen amatørhager, så ser vi at det som kommer ut av alt dette, blir en fullstendig uoversiktlig materie. Men du verden for en overveldende rikdom! Allerede i dag finnes titusener av hybrider i de forskjelligste størrelser og fasonger og med blomster i alle slags farger.

Begrepet kultivar brukes om en plante som er tatt i kultur, eller dyrking (oppformering), fordi den er en god hageplante. Det kan både dreie seg om et kultivert utvalg av en art, f.eks R.'Catawbiense Grandiflorum' eller en hybrid, f.eks R.'Fantastica'.

Ordet sort brukes som oftest synonymt med ordet kultivar, men også i den alminnelige betydning type eller slag, uten noen systematisk referanse.

I overensstemmelse med den internasjonale nomenklatur for planter skal artsnavnet skrives med små bokstaver, og rhododendron skal ha en stor R. foran, alt i kursiv, og uten mellomrom: R.augustinii. Navnet på hybrider/kultivarer skal settes i enkelt anførselstegn i vanlig skrift med stor R. og stor forbokstav: R.'Scarlet Wonder'.

 

 

 

 

 


  Den norske Rhododendronforening                             www.rhododendron.no                                   stiftet den 30.mai 1997