Portrett av en art.      Ved Gunnar Gilberg.

Rhododendron lapponicum. SS Lapponica.

 

 
Denne gangen passer det fint å presentere Lapprosen, R.lapponicum. Vårt medlemsblad har jo nå fått navn etter nettopp denne rhododendronarten som er den eneste som vokser vilt i Norge. Den finnes i våre tre nordligste fylker og forekommer også noen meget få steder i sørnorske fjelltrakter. Det vitenskapelige navnet har arten fått etter svensk Lappland, og det var selveste Carl von Linné som døpte den. Arten er forresten en av svært få rhododendron som var kjent på hans tid. Senere er navnet gått videre i underseksjonen (SS) Lapponica, hvor de mange av R.lapponicums nære slektninger også er plassert.

Ellers er lapponicum den rhododendronarten som har den største utbredelsen av alle. Den vokser altså i nordlige deler av Sverige, i Øst-Sibir og videre i et belte så å si rundt hele den nordlige delen av kloden. Den er utbredt i Alaska, i Canada, på Grønland, og kan finnes så langt syd som New York. Den vokser også i Korea og på den japanske øyen Hokkaido. Den er en av de rhododendron som kan trives i et kalkholdig jordsmonn, med en pH-verdi opp til 8.

R.lapponicum

Foto: Cox, The Encyclopedia of Rhododendron Species

 

 

Dessverre trives den ikke i våre hager i Sør-Norge, iallfall ikke hvis den kommer fra vårt eget land. Men forsøk som er gjort, viser at man kan lykkes bedre med materiale fra Canada og Alaska. En interessant og viktig undersøkelse som er gjort av Sissel Lerum, Bergen, belyser disse forholdene og viser tydelig at proveniensen (opprinnelsessted) er av største betydning for plantens vekst og trivsel på våre breddegrader.

Busken er forholdsvis lavtvoksende, fra en halv til en meters høyde, alt etter hvor den stammer fra. Bladene er små, 0,5-2,5 cm lange, mørkegrønne eller grågrønne. De små blomstene som sitter spredt, er fiolett- eller purpurrosa, sjelden hvite.

En type av lapponicum som tidligere var regnet som egen art, R.parviflorum, har mørkere blomster og er meget lettere å få til i hagen.

 

 


  Den norske Rhododendronforening                             www.rhododendron.no                                   stiftet den 30.mai 1997