Noen ord om hardførhet

Ved Helge Grimsland
 

 
I plantebeskrivelser er det gjerne angitt en temperatur som mål for hardførhet. Denne er ofte å betrakte som et uttrykk for den temperatur blomsterknoppen tåler før den fryser. Planten som sådan kan tåle mer kulde, men den begrensende faktoren er varigheten av kuldeperioden. Rhododendron drikker vann straks temperaturen kommer over 0 grader, og hvis det da er tele i jorda, kan den rett og slett tørke ut. Dette skjedde her i Bergen vinteren 95/96, og svært mange planter ble satt minst et år tilbake i utvikling, da siste årstilveksten visnet vekk og måtte klippes bort.

Det som må vurderes før man velger å satse på rhododendron, er om tele i jorda kan være et problem, og i så fall om man er villig til ta bryderiet med å dekke til plantene (og jorda omkring) om vinteren med jutesekker, einerbusker eller liknende. Tildekking kan ha en utrolig beskyttende effekt hvis man gjør det med omhu. Eksempelvis hadde jeg plantet ut et lite felt med stiklinger i 1995, og var usikker på om de ville overleve en vinter ute, bare 1 år gamle. Jeg laget en treramme rundt bedet, ca 20cm høy, kledde med kyllingnetting og dekket til med en vann- og lysgjennomtrengelig duk. Overraskelsen var stor om våren, da samtlige stiklinger stod friske og grønne, mens svært mange planter ellers i hagen skrantet pga den strenge og langvarige kulden.

Konklusjon: Kulden behøver ikke være en uoverstigelig barriere, men den fordrer ekstra innsats i utsatte strøk av landet.

 

                              
 

 

 

 

 

 


  Den norske Rhododendronforening                             www.rhododendron.no                                   stiftet den 30.mai 1997