Et hyggelig bekjentskap.

Av Torstein Borg

 

 

I iveren etter å skaffe seg nye planter til hagen har gjerne frølisten til den danske Rhododenronforeningen vært benyttet. Som den gangen da frøposene kom i posten og en av frøposene var merket med et navn jeg ikke hadde bestilt. Dette var ment som erstatning for en frøporsjon som var utsolgt. Frøet var en krysning mellom R.yakushimanum og R.'Elisabeth', dette vakte liten begeistring. Denne krysningen virket ikke spennende, særlig fordi R.'Elisabeth' er en sort med svakheter. Planten er åpen i veksten og har lett for å få soppflekker på bladene, trolig er den og lite hardfør. Det gode med planten er den lange blomstringen, inntil fire uker og blomsterfargen for den som liker rødt. R.yakushimanum har de gode egenskapene, kompakt vekst, god bladfarge og er svært hardfør.

 

R.Lillian  Foto: Torstein Borg

 

Frøet ble sådd samtidig med de andre frøporsjonene og spireprosenten var bra. Etter to vekstsesonger i såbrett ble de små frøplantene priklet ut med større avstand i isoporkasser. Alt på dette stadiet kunne en se forskjell på de små søsknene. Etter to nye år krevde plantene større plass igjen, og på dette stadiet var det klart at de fleste plantene lignet på R.'Elisabeth', noen med indument, andre uten. På dette stadiet ble det foretatt et valg og de fire plantene som hadde mest kompakt vekst ble spart og satt i potte, resten ble vraket.

Noen år seinere ble disse fire plantene plantet ut i gruppe på en skyggefull plass i hagen. Første vinteren døde en av de fire og to av plantene fikk etter hvert en åpnere vekst og så heller trasig ut. Disse to plantene hadde mye indument og fikk etterhvert blomster som lignet 'Elisabeth' sine blomster med bleikrosa farge.

Den siste planten derimot beholdt sin kompakte vekst med blader som minner om moren R.yakushimanum men med lite indument. Selve blomsten er og arv fra moren, men fargen er sterk rosa.

Blant besøkende i hagen har denne planten vakt oppmerksomhet spesielt når den blomstrer i slutten av mai. For meg og har dette blitt et hyggelig bekjentskap som jeg er blitt mer og mer glad i. Planten har fått navnet R.'Lillian', etter en person med samme navn, selv om den ikke er registrert.

 


  Den norske Rhododendronforening                             www.rhododendron.no                                   stiftet den 30.mai 1997