RHODODENDRON SPECIES BOTANICAL GARDEN

ved Gunnar Gilberg


Ved Bergens vennskapsby Seattle, på vestkysten av USA, i State of Washington, ligger det en viktig botanisk hage, nemlig den for rhododendronarter. Hagens navn er klart og opplysende nok, men gjør pussig nok litt motstand når det skal oversettes til norsk. Kanskje kunne vi kalle den Botanisk hage for rhododendronarter, men i det følgende vil jeg bruke forkortelsen RSBG.

Hagen eies og drives av en stiftelse, Rhododendron Species Foundation, en non-profit organisasjon som i 1964 ble grunnlagt av medlemmer av det amerikanske rhododendronselskapet ARS. Opprettelsen av stiftelsen ble foretatt under ledelse av Milton V. Walker fra Oregon og hadde som formål å sikre de fineste, autentiske former av rhododendronartene, og å utvikle en omfattende plantesamling av slekten. Her er det altså ikke snakk om hybrider eller krysninger. I de senere år er bevaring blitt av største viktighet, ettersom ødeleggelse av rhododendronhabitater foregår flere steder i verden.

Rollo Adams viser rundt i et av drivhusene i RSBG.
Foto: Gunnar Gillberg.

 

En gammel azalea-bonsai på utstilling i RSBG, juli 2000.
Foto: Ingebjørg Gillberg

 

 

Stiftelsens mål og hensikt er: bevaring, forskning, anskaffelse, evaluering, dyrking, offentlig visning og distribusjon (utbredelse/salg) av rhododendronarter. Dessuten skal den sørge for undervisning og utdannelse som har med rhododendronslekten å gjøre, samt å tjene som en enestående ressurs for vitenskapelige, utdannings- og hortikulturelle institusjoner over hele verden. Sannelig litt av en målsetting! Men rhododendronfolk har fremdeles den berømte pionérånden i behold, så med massevis av frivillig arbeid og mangesidig privat initiativ som grunnlag kan stiftelsen vise til svært gode resultater.

De første årene hadde samlingen tilhold i Milton V. Walkers hage, men i 1973 fikk stiftelsen en fordelaktig ordning med selskapet Weyerhaeuser Company, og kunne dermed flytte over til et vakkert, skogkledt område på nesten 10 hektar (100 mål) i Federal Way, vel egnet for rhododendrondyrking. I 1993 fikk hagen sitt nåværende navn.

Da vi besøkte RSBG i begynnelsen av juli 1999, hadde vi på forhånd hatt lengre tids kontakt med Rollo Adams, en nestor og veteran blant de frivillige. Han visste selvfølgelig alt som var verdt å vite om hagen og dens historie og ga oss førsteklasses omvisning. Han hadde adgang over alt og tok oss med gjennom de interessante plantehusene og lektehusene (skyggehus), kontorene, den spennende butikken og det eksklusive utstillingsområdet hvor bl.a. den imponerende samlingen av gamle azalea-bonsaier ble presentert. Disse karakterfulle og tildels meget gamle plantene i full blomst var noe av det som gjorde sterkest inntrykk. De var et særsyn

med sine mange, store blomster på eldgamle, knudrete stammer. Men så er også denne bonsaisamlingen en av verdens fineste. Den kalles the Pacific Rim Bonsai Collection og eies av Weyerhaeuser Company. Ellers var hovedblomstringen i hagen selvsagt forlengst over, men for spesielt interesserte var her jo mer enn nok å glede seg ved. Forresten sto bl.a. endel flotte eksemplarer av R.makinoi i full blomst. Og det samme gjaldt amerikanske azaleaer som R.calendulaceum og den meget varierte R.occidetale.

Rollo fortalte at RSBG i dag inneholder rundt regnet 10.000 eksemplarer fordelt på 4.000 kloner av i alt 550 rhododendronarter. Foruten den faste staben arbeider 80 frivillige på forskjellige felt, så som vedlikehold, formering, herbariearbeid, bibliotektjeneste, kontortjeneste og tilveiebringelse av kapital. Dette arbeidet representerer 8.000 timer pr år, så innsatsen er upåklagelig.

Det kunne vært skrevet meget mer om denne fine institusjonen og om det betydningsfulle og omfattende arbeidet den gjør, men jeg vil runde av her og bare anbefale rhododendronfolk som etler seg til USA’s vestkyst å sette RSBG på reiseprogrammet.

 


  Den norske Rhododendronforening                             www.rhododendron.no                                   stiftet den 30.mai 1997