Frøformering av rhododendron – min måte.

Av Ole Jonny Larsen


Her følger en punktvis oppskrift på min  metode for å produsere egne rhododendronplanter fra frø. Dette er en framgangsmåte jeg har brukt med hell i flere år. Det finnes mange veier til målet, og andre metoder kan være like gode, men slik gjør altså jeg det:

 HVORFOR SÅ?

 • Det er en billig måte å utvide ei samling på.

 • Det er en spennende utvidelse av hagehobbyen.

 • Du kan bytte planter med andre som sår.

 • Ulempe: det kan ta flere år før plantene er store og blomstrer.

 FRØ

 • Meld deg inn i div. rhododendronforeninger og kjøp skikkelig frø! Livet er for kort til å så tilfeldig bastardfrø fra egne planter i hagen. Rhododendron er svært umoralske planter!

 • Lær deg hvilke arter som ikke hybridiserer med andre. Disse kan såes trygt.

 • Tips: 1) Dansk og 2) svensk rhododendronforening, 3) American Rhododendron society, 4) Royal Horticultural Society - rhododendron , camellia and magnolia group. Disse har stort utvalg i arts- og hybridfrø, relativt billig.

 • På sikt: lær pollinering for å lage/krysse eget frø.

 UTSTYR

Du trenger kunstlys og et miljø med kontrollert temperatur i måneder i strekk.

Jeg har eget vekstrom i kjelleren med tre lysrørarmaturer over faste benker.

NB: Plassbehovet øker dramatisk når du begynner å prikle.

Jeg sår i 8cm firkantpotter, én art i hver. Pottene settes i såkalte miniveksthus.

Husk skikkelige navnelapper!

 VEKSTVILKÅR

Lysrøra skal henge ca 30 cm over pottene og være påskrudd 17-18 timer i døgnet. Temperaturen i dyrkingshøyden bør være 18-20 grader, helst lavere når lysa er avslått. Samme forhold i hele dyrkingsperioden.

 SÅMEDIUM

Jeg sår i ferdigkjøpt naturtorv – ingenting mer. Mange frødyrkere bruker mer og mindre sofistikerte jordblandinger. Etter mitt syn er det enkle godt nok. Trykk jorda lett til og sørg for fin overflate. Til prikling brukes samme medium.

 SÅTID

Jeg sår alltid 1.september! Dvs at alt frø som jeg mottar fra foreningene i januar-februar lagres i sylteglass i kjøleskapet i ca 8 mnd. i stedet for å bli sådd med en gang. Grunnen til valg av såtid er:

 1. Det gir akkurat så lang vekstperiode at plantene er store nok til å flyttes til veksthus i april/mai.

 2. Jeg vil unngå å holde på i kjelleren om sommeren. Kombinasjonen ferietid og små planter er ikke enkel.

 3. Det er så hyggelig å prikle og stelle småplanter i vintermørket!

 SÅING

Så tynt på fuktig jord. Frøet skal IKKE dekkes. Pass på at du ikke blander de små frøa slik at du får ”fremmedfrø”i pottene. Det gir mange ergrelser. Dusj forsiktig og hold jevn fuktighet. Legg lokk over pottene (miniveksthus). De som ikke har spirt i løpet av tre uker, vil vanligvis ikke spire. Bruk soppmiddel om det oppstår problem. Fjern lokket når plantene har begynt å få ekte blad. Min erfaring er at plantene tåler dette godt selv om det skjer brått.

Overskuddsfrø kan fryses og såes senere år.

 GJØDSLING

Jeg begynner å gjødsle med flytende gjødsel straks plantene har begynt å få ekte blad. Jeg har prøvd mange typer gjødsel – alt har fungert bra!

Nå bruker jeg en blanding av kalksalpeter og Superba. Men: Syltynn blanding!

Unntak: dvergarter tåler svært lite gjødsel. Reint vann holder for disse.

Plantene holdes i sammenhengende vekst hele vinteren dette første året.

 PRIKLING

Jeg prikler rundt juletider. Da er de fleste plantene 2-4 cm høye. Ta hele

klumpen ut av potta og del den opp fra siden. Nå prikler jeg på plantebrett med ca 6 cm jorddybde. Det gir plass til flere planter og lettere kontroll med vanninga.

Vær brutal! Prikl et fornuftig antall planter og gi bort/kast resten. Jeg prikler sjelden mer enn 10-15 av hver art. Og igjen: Vær nøye med navnelapper! Stol aldri på hukommelsen!  

Dvergartene vokse seint og må ofte prikles som svært små. Gjør det likevel. Prikling stimulerer veksten.

PINSERING

De fleste rhododendron bør pinseres i oppvekstfasen ved at toppskuddet brytes en eller flere ganger. Dette gir tette planter med god forgreining. Unntak er storblada arter som R.rex o.l. Om plantene vokser veldig raskt, kan det hende at du må plante om på flere brett allerede i kjellerperioden. Vær obs på råte/muggsopp.

 UT I VERDEN

Jeg bærer alle plantene ut i veksthus i slutten av april. Der står de til St.Hans da de settes ut i hagen i 6-8 uker. Fortsett gjødslingen. Første overvintring får mine planter i frostfritt veksthus, men de som mangler slike hjelpemidler, kan finne andre løsninger som drivbenker, avskjermede bed o.l. Stopp da gjødslinga ved St.Hans.

Dette er en svært forenkla og skjematisk gjennomgang. Mange forbehold kunne ha vært tatt til påstander i denne artikkelen, men for flertallet av arter og hybrider vil dette fungere. Jeg kommer med en grundigere artikkel om samme emne i Norsk Hagetidend i løpet av 2002. Interesserte kan gjerne ta kontakt på e-post med spørsmål om detaljer. For øvrig gjelder det på dette feltet som på alle andre at de viktigste tre tingene er erfaring, erfaring og erfaring!

 olejonnylarsen@hotmail.com 

 
   


  Den norske Rhododendronforening                             www.rhododendron.no                                   stiftet den 30.mai 1997