Rhododendron-tur i Sikkim
av Trygve Serck-Hanssen

Sikkim ligger i det østlige Himalaya inneklemt mellom Nepal i vest og Bhutan i øst. Mot nord grenser dette tidligere kongedømmet til Tibet. Sydgrensen dannes av provinsen West Bengalen i India. Landet var tidligere et eget kongedømme, men i kolonitiden ble det et protektorat under Storbritannia. Da India/Pakistan fikk sin frihet i 1947 ble Sikkim for en kort tid selvstendig før det igjen ble et protektorat ; denne gang under India. Under Indira Gandhi ble det lille kongedømmet annektert i 1975 og lagt til som den 22de og minste provins i India. Landarealet er ca 7200 kvadratkilometer - eller rundt halvparten av Hordaland fylke.

Det er gjennomskåret av dype dalføre med tropisk regnskog som går over i temperert regnskog før man når skoggrensen på ca 4000 meter over havet.

R.niveum, Yumthang, N Sikkim. Foto: Trygve Serck-Hanssen.
 

Over tregrensen mot nord ligger det egentlige Himalaya slik man vanligvis forestiller seg det med svimlende fjell og hengebratte breer. Verdens tredje høyeste fjell - Kangchenjunga med sine 8600 m.o.h. ligger her på grensen i nordvest mot Nepal.

Hvorfor reiser man så til Sikkim ? - Min kone og jeg hadde fra før vært på trekkingturer i Nepal og Bhutan og ville nu gjerne se denne delen av Himalaya. Valg av reisemål og tidspunkt har tidligere vært bestemt ut fra vår felles interesse for ornitologi, men med vår relativt nyvakte interesse for rhododendron ville vi nu gjerne få med oss det maksimale av denne blomstringen.

Rhododendron er utbredt mellom 1800-5000 m.o.h., men de fleste artene finner man mellom 2500-4500 m.o.h. Blomstringen finner sted i tidsrommet slutten mars, gjennom april og ut i mai. Er man tidlig ute får man med seg blomstringen i de lavere områder, mens rhododendronartene på 4000 meter og derover fortsatt står i knopp. Og omvendt; er man sent ut i sesongen opplever man blomstringen i høyden, mens det er avblomstret lengre nede. Vi håpet å kunne ta 'midt på treet' og reiste i tidsrommet ultimo april/primo mai. Det skulle vise seg å være et bra valg for året 2000.

Gjennom vår lokale agent hadde vi bedt om 2 turer. Den første med 4-hjulstrekker (95 prosent av alle biler er 4WD) opp mot nordøst til Yumthang. Den andre som en ren trekkingtur fra Yuksom mot Goecha La passet i nordvest hvorfra man har en storslått utsikt mot Kangchenjunga. For denne turen hadde vi bedt om yak-okser som kløvdyr. Vi synes dette gir en spesiell atmosfære og opplevelse av eventyret fremfor å se sherpaer bære seg skakk under overvektige bører. På denne trekkingturen hadde vi overnatting i telt.

For Sikkim kreves det eget visum utover det vanlige visum for India. I tillegg måtte vi ha spesiell tillatelse for hver av våre 2 planlagte turer. Disse siste ble ordnet lokalt i provinshovedstaden Gangtok. Bakgrunnen for disse formalia er at hele provinsen anses som sensitivt område p.g.a nærheten til den tibetansk-kinesiske grense hvor der var flere alvorlige, væpnede konflikter på 1960-tallet. Av denne grunn er den østlige delen av provinsen fortsatt stengt for utenlandske turister.

Sikkim regnes som klassisk rhododendron område hvor flere av de store samlere foretok innsamlingsturer tidlig på siste halvdel av 1800-tallet. Første mann ut var Sir Joseph Hooker som allerede i 1848-50 samlet inn og beskrev samtlige av Sikkims 34 arter ("The Rhododendrons of Sikkim-Himalaya"). Med provinsens nære beliggenhet til den Bengalske Bukt er været meget ustabilt med mye regn og tungt skydekke - også utenom monsuntiden, som inntrer i slutten mai/begynnelsen av juni. Vi gikk således glipp av den lovpriste utsikten fra Gangtok mot Himalaya med Mt.Everest i vest og ChomoLhari i øst på grensen mellom Bhutan og Tibet.

Yumthang er et Mekka for rhododendron entusiaster. Her utenfor allfarvei traff vi da også på et hyggelig reisefølge fra Dansk Rhododendron Forening. Høyden over havet er ca 3700 meter. Enorme snøras hadde gått over veien flere steder og blitt brøytet opp igjen av myndighetene. Været var kaldt og guffent med tungt skydekke som hang langt ned over fjellsidene. Kontrasten med rikt blomstrende rhododendron er påtagelig i slike omgivelser. De vanligste artene vi så var Rh. arboreum, Rh. ciliatum og Rh. dalhousiae (subsp. tashii ?) Spesielt interessant var det å se den sjeldne Rh. niveum, med sine blålige blomster. Arten er endemisk for Sikkim og Bhutan og er oppgitt som sårbar. Flere bestander er feiet vekk av sneras og landslides. I tillegg utgjør lokal vedsanking, samt veianlegg og militær aktivitet, en trussel. I disse barske omgivelser var det et farverikt syn for en hobby-ornitolog å se en 'firetailed sunbird' med nydelig skarlagensrød rygg og ditto lang hale, og med et metallisk blått hode, samle nektar i en gul Rh. grande ! Disse solfuglene, som der er flere arter av, er den gamle verdens svar på Nord- og Syd-Amerikas kolibrier.

 


Etter Yumthang retunerte vi til Gangtok før en ny biltur bragte oss til Yuksom (1800 m.o.h.) ; utgangspunktet for vår trekking tur. Vår første natt i leir var nede i jungel med mosegrodde kjempetrær med lianer hvor man på de store grenene i toppen av trekronene kunne se epifyttiske orkideer som Sikkim også er kjent for. Mellom 3000 og 4000 m.o.h. var rhododendron blomstringen optimal. Dominerende både kvantitativt og kvalitativt var Rh. arboreum som kunne nå høyder på 12-14 meter. Når disse 'trærene' med sine røde blomster sto sammen med blomstrende magnolia var det et uforglemmelig syn. Arten har en meget hard ved som gjør at den er meget brukt til kløvsadler. Mer ukjent er det kanskje at de ny-utsprungne blomstene samles inn om våren av sherpaene og nyttes til vinlegging, en drikk som for øvrig sies å motvirke høydesyke ! Eller kanskje er det hodepinen som får en annen årsak ?
  
R.niveum, Yumthang, N Sikkim. Foto: Trygve Serck-Hanssen.

 R.arboreum, Yuksom, N Sikkim. Foto: Trygve Serck-Hanssen.

 


Vi var nu i en høyde hvor de forskjellige rhododendron-artene utgjorde en rik og tett underskog på størrelse med hassel-trær i en skog som for det meste besto av gammel og høyvokst barskog. Storbladet Rh. wardii var imponerende med sin rike blomstring. Vi så også Rh. lanatum og Rh. hodgesoni i blomst. Likevel var det påtagelig hvor få trær det var av hver art som bar blomster ; og der hvor det var blomstring, var denne langt mer beskjeden enn hva vi er vant til fra våre hjemlige domestiserte og kryssede arter. For øvrig overgikk artsrikdommen dessverre langt våre beskjedne kunnskaper.

Over tregrensen på ca. 4000 m.o.h. var der et belte av 2 til 4 meter høye rhododendron før nye arter dannet mindre 'vierkratt' der hvor høyfjellet og steinørken overtok. Her var det tydeligvis langt frem til blomstringen. Ikke så rart ; vi hadde 15 kuldegrader om natten og våknet med et ispanser på teltet. Men la ikke det skremme deg ! Reiser du er Pradhan & Lachungpas bok "Sikkim-Himalayan Rhododendrons" fra 1990, en nyttig og rikt illustrert bok, ikke større enn at det går an å ta den med på okseryggen.

 


  Den norske Rhododendronforening                             www.rhododendron.no                                   stiftet den 30.mai 1997