Rhododendron eastmanii - ny art oppdaget i USA?

Ved Ole Jonny Larsen


 

Kan det oppdages nye rhododendronarter i USA idag? En skulle tro det var umulig. Selv om landet er stort, er det tett befolket, sivilasasjonsnivået er høyt, forskerantallet stort og hobbybotanikerne telles i tusener. Alle høyere planter, og i alle fall store busker, burde være oppdaget, beskrevet og kjent for lenge siden.

Like fullt mener enkelte botanikere at en ny rhododendronart for vitenskapen ble oppdaget i USA på 90-tallet. Arten Rhododendron eastmanii ble oppdaget av Mike Creel og beskrevet vitenskapelig av han og Kathleen Kron i 1999. Arten er så langt bare funnet i South Carolina på østkysten av USA. Til sammen rundt 500 individer er registrert i naturen. Planten er oppkalt etter Charles Eastman, en fuglekikker som gjorde Creel oppmerksom på den uvanlige planten.

R.eastmanii kan bli opp til 5 meter i naturen. Den har hvite blomster med en svak gul flekk på det øverste delen av kronen.

Foto: Mike Creel

Nyåpnede blomster har svake rosa kanter som etter hvert blir rent hvite. De ser vakre ut på bilder.  Bladene er påfallende blanke. Arten ligner mye på R.occidentale, men denne vokser bare på vestkysten.

Dette slektskapet må utforskes nøyere. Teoretisk kan det være samme art som har vært atskilt i to hovedområder i tusener av år. Det er anført mange botaniske detaljer som skiller R.eastmanii fra andre østkystarter som jeg ikke skal gå inn på her. Uansett er forskjellene små og av liten betydning fra et hagesynspunkt. Et viktig karaktertrekk skal være at blomstene åpner seg etter at bladene har kommet ut.

Oppdagelsen av R.eastmanii går rett inn i debatten mellom splittere og samlere, dvs rhododendronforskere som vil dele opp slekta i flest mulig arter og forskere som heller vil slå sammen tidligere beskrevne arter. Creel og Kron hører trolig til splitterne, de mener vi står overfor en hittil uoppdaget art som skiller seg så mye fra nærstående arter at den må få eget navn. En kjent samler, Kenneth Cox, omtaler funnet av R.eastmanii som ”--botanists with nothing else to do”. Altså, et nytt kapittel i tolkingskampen om rhododendronslektas systematikk!

Kan vi dyrke arten i våre hager? Den vokser dessverre langt sør i USA. Trolig er det en art som trenger mye sommervarme for å utvikle seg tilfredsstillende.  I så fall har vi liten sjanse. Jeg har fått villinnsamlet frø fra Mike Creel og en annen samler i USA, hentet på to ulike lokaliteter. De har spirt godt og vil kunne plantes ut om halvannet år. Tida vil vise om arten har noe å tilføre våre hager.

Interesserte kan se bilder av R.eastmanii på Internett:

http://www.spaceports.com/~rosebay/nagt8.htm

http://www.tjhsst.edu/~dhyatt/azaleas/eastmanii.html

 

 


  Den norske Rhododendronforening                             www.rhododendron.no                                   stiftet den 30.mai 1997