På hagetur til Fitjar.

Ved Torstein Borg

 

En av Rhododendronforeningens faste aktiviteter er å besøke medlemmenes hager for å se hvordan andre lykkes med sine Rhododendron planter og for å få tips med hjem til sin egen hage. Heldigvis finnes det ikke en norm for hvordan en hage skal være eller se ut, derfor kan en alltid lære noe nytt ved slike hagebesøk. Fagpraten kommer lett i gang når foreningens medlemmer møtes, om planter og plantekultur.

Søndag 29. september 2002 hadde vi avtale med tre hageeiere i Fitjar om besøk og omvisning i deres hager. Møteplassen var på fergekaien på Sandvikvåg, her sto de tre hage eierne og tok imot oss. Før vi satte oss i bilene for å kjøre til Engevik talte vi i alt 35 deltagere, noe som må være et bra deltagertall. Deltagerne kom fra Høyanger i nord til Suldal i sør.

Engevik ligger på østsiden av øya Stord mot Langenuen og her skulle vi få omvisning i hagen til Magne Sandvik. Denne hagen er en landskapshage med veksling mellom kultur mark og utmark, her har det tidligere vært gårdsdrift.

Kulturlandskapet er sammenhengende og snor seg rundt hauger av ulike størrelser nesten som en orm. På alle disse haugene var det eik som var det dominerende treslaget og ved foten av disse haugene under eikene har Magne Sandvik plantet Rhododendron. De eldste plantene er fra midten av 70 årene og er sådd fra frø som Sandvik har høstet i Japan. I denne hage fikk vi og se flere ulike Sorbusarter og kultivarer, blant andre Sorbus vilmorinii som sto full av rosa bær. Sandvik ga med rund hånd frø til alle som ville ha.

Etter omvisningen i Engevik satte vi oss i bilene for å dra videre til Helland som ligger på vestsiden av Stord. Her fant vi de to siste hagene vi skulle besøke, hagene til Bjarne Sandvik og Hans Johansen. Disse to er naboer med få minutters gangavstand mellom eiendommene.

Vi startet hos Bjarne Sandvik som har hus og hage liggende i et skogsområde. Det som engang har vært plen tett ved huset var i dag plantet tett med Rhododendron som `Cunninghams`White og andre kjente kultivarer. Men beveget vi oss lengre ut mot skogbrynet kunne vi finne et flott eksemplar av R.pachysanthum ca.1m høy kompakt vekst og den typiske sølv grå blad oversiden. Under furukronene fikk vi se en svært god R. Auriculatum, som ifølge arts beskrivelse skal ha kjertelhår og det var noe denne planten hadde.  Ved berøring utskiller bladverket en sterk duft.

I denne hagen var det og en sjelden lav og vid R. brahycarpum , ulik de en oftest ser av denne arten. Planten var 3-4 m i diameter men ikke mer enn 1m høy.  Bjarne Sandvik hadde, eller kanskje rettere sagt hadde hatt et eksemplar av søsken kultivarene `Taurus` og `Grace Seabrook`. Disse populære amerikanerne hadde tatt fullstendig overhånd så Bjarne hadde kappet dem ned, det vi kunne se var noen tykke stubber og noen lange sidegreiner helt nede ved bakken.

Disse plantene trenger god plass og egner seg lite for små hager. Vi startet hage besøket hos Hans Johansen ved å sette oss ned å spise vår medbrakte niste mens Johansen ga oss litt informasjon om sin hage. Denne hagen startet og som en vanlig småhage men etterhvert var det Rhododendron som ble det dominerende innslaget.

At plantene blir mange og plassen liten ser ikke ut til å være noe problem når området rundt hagen er utmark og naboskapet er godt, da kan utmark bli til Rhododendron hage.  Vi ser snart at dette er en samlers hage og her finnes et stort utvalg av både Rhododendron arter og kultivarer. Ved side av å samle, driver Johansen og med formering av planter, både vegetativt og fra frø. Dette er noe som har kommet foreningens medlemmer til gode på lotterier og plantebytte. Plantebytte sto på programmet også denne dagen, mange hadde planter med seg og plenen til Johansen ble omgjort til markedsplass som så ut som et middels torg med bare rhododendron. Som takk fra foreningen fikk de tre hageeierne hver sitt eksemplar av R.` Anne Knutsdotter`. 

Vi reiste hjem igjen fornøyde og fulle av inntrykk og i bilen hadde vi nye planter til hagene våre.

 


  Den norske Rhododendronforening                             www.rhododendron.no                                   stiftet den 30.mai 1997