FOTOKONKURRANSE for våre medlemmer!


 

Vi har fått forespørsel om ikke vi kunne gjenta fotokonkurransen, og faktisk, det samme har vi i redaksjonen tenkt. Forslaget går ut på å fotografere  

Vakre kombinasjoner med rhododendron

Og det synes vi er så godt, at det går vi for! Vi ønsker bidrag; slides eller papirkopier, herunder negativfilm (m/negativ vedlagt) og digitale bilder utskrevet i 10x15 cm. 

Bildene må ikke være manipulerte.

Juryen vil legge vekt på hvordan fotografen har fremmet og benyttet temaet i bildet. 

Konkurranseregler:

Konkurransen er anonym. Slides skal merkes nede i venstre hjørne med en liten prikk som sier at dette er rettsiden, + ditt alias og ev. et nummer. Papirkopier skal merkes på baksiden. Alle bildene skal merkes med et nummer (om du sender inn flere bilder) og ditt alias, som for eksempel kan være Sol eller Pirk  eller Kjekk. Sammen med fotoene leveres en konvolutt; utenpå denne står ditt alias og inni konvolutten skriver du nummerne du har brukt og hva de/t  sier av navn på planten/e og voksested. Her står også ditt navn, adresse og telefonnummer. Dette for å unngå at man vet hvem man bedømmer. Spør oss om det er noe du lurer på!

Innsendte bidrag som ikke er merket slik, blir forkastet.

Du kan sende inn totalt 4 bilder, og du bruker samme alias på alle 4. Legg ved kr. 12 i frimerker (eller samme portoen du selv må betale) til retur om du vil ha bildene igjen.

Frist for innsendelse: 1.oktober 2004.

Vi kan love spennende premier !

Juryen vil bestå av fotograf Hans Jørgen Brun, Bergen, journalist Margunn Ree Michelsen i Bergens Tidende og Anne Tafjord – Kirkebø, Lapprosenredaksjonen.

(Medlemmer av hovedstyret i DnR, og i redaksjonen kan ikke delta)

Den norske Rhododendronforening forbeholder seg retten til å benytte de innsendte slides/papirkopier til bruk i Lapprosen og/eller utlegging på nettsidene våre i vår bildesamling.

Bildene sendes til Den norske Rhododendronforening, Postboks 1325, 5001 Bergen.

 

 


  Den norske Rhododendronforening                             www.rhododendron.no                                   stiftet den 30.mai 1997