Hvor får en tak i Rhododendronfrø ? 

Av Ole Jonny Larsen

Rhododendronfrø kan en finne på nærmeste plante utpå høstparten, og de spirer godt de fleste av dem. Resultatet blir en masse udefinerte hybrider uten særlig interesse.

Skal en satse seriøst på frøformering av rhododendron, må en skaffe skikkelig frø. Tilgangen i verden i dag er god, og en kan i løpet av noen år bygge opp ei stor samling både av arter og hybrider om en jobber systematisk.

Her kommer en oversikt over viktige adresser der en kan skaffe rhododendronfrø.

For flere gjelder at medlemmer er prioritert og de som sender inn frø, får velge aller først. Prisene er mellom 10 og 30 kroner pr pose.

 

1) Den danske rhododendronforening

Lita, men meget pålitelig liste. Selger bare villinnnsamla og håndpollinert frø.

Har både arter og hybrider. De siste er laga av danske hobby-hybridisører.

Medlemmer får kjøpe først. Ikke-medlemmer kan kjøpe frø etter 20. februar.

Lista ligger på: http://www.rhododendron.dk/fro-2002.htm Der står også postadresse.

 

2) American Rhododendron Society

Kjempestor frøliste med mange arter, men særlig mange hybrider. Amerikanere er langt mer opptatt av hybrider og nye kryss enn europeere. De blander vilt åpenpollinert

frø og frø fra kontrollerte pollineringer. I blant er dette ikke nøye angitt.

Vær kritisk! Ikke sats på OP-frøa.

Du finner årets og eldre lister på: http://www.rhododendron.dk/ARS_seed.html

Ikke-medlemmer kan bestille frø etter 1. mai.

 

3) The Rhododendron, magnolia and Camellia Group of the Royal Horicultural Society.

Min favorittliste! Stort utvalg med villinnsamla frø og håndpollinert frø. Ofte nye arter som ikke er introdusert før. Ingen hybrider. Også andre slekter er representert på lista. Dessverre bare for medlemmer. Innmelding og informasjon:

http://www.rhodogroup-rhs.org   Medlemmer får ei flott årbok og fire små hefter gjennom året.

 

4) The Berkutenko Seed List

Spennende og stor russisk liste. Lite rhododendron, men noen svært interessante arter som ingen andre har (Rh. redowskianum).

 

5) Og så må vi ikke glemme vår egen frøliste som vel ikke er kommet skikkelig i gang ennå, men som i blant tilbyr gode frø fra Arboretet på Milde.

 

 

   


  Den norske Rhododendronforening                             www.rhododendron.no                                   stiftet den 30.mai 1997