Gratis rhododendron leksikon.
 
Av Ole Jonny Larsen

 

Har du noen stått overfor rhododendronnavn du ikke blir klok på?

Om du er artsfrik, om du kjøper frø fra internasjonale frølister eller om du leser litt eldre rhododendron - bøker, vil du nok ofte støte på artsnavn du aldri har hørt om, selv om du mener deg rimelig oppdatert på de latinske plantenavna.

Det er flere grunner for en slik frustrasjon. Først av alt skyldes den overgangen fra det Balfourske system for rhododendronsystematikk til det som har blitt kalt Edinburghrevisjonen. Her ble mange arter slått sammen, andre fikk underartsstatus og nye ”oppsto”. Revisjonen er i dag i all hovedsak anerkjent av de fleste autoriteter, men overgangen skjedde ikke uten motstand, og noen bruker ennå det Balfourske system. En av de største autoritetene, H. H. Davidian, brukte dessverre den gamle systematikken i livsverket sitt, firebindsverket ”The Rhododendron Species”. Alan Clark, plantejeger og ivrig frøinnsamler med egen planteskole i England, bruker ennå de gamle navna i sine plantelister, noe som gjør dem vanskelige å ta seg fram i om en f. eks har ”The Encyclopedia of Rhododendron Species” av Peter og Kenneth Cox som hjelpebok når en bestiller planter. Den følger nemlig den nye systematikken.

En annen grunn for usikkerhet vedrørende navn kan oppstå når planter skifter eier mellom amatører. Navnelapper skrives for hånd, og små detaljer som store bokstaver

og enkle anførselstegn kan lett bli glemt. Slik kan en eldre hybrid med et litt latin-klingende navn fort ”bli til” en art eller artsnavn som kan endres med en bokstav eller to. (Jeg har sett Rh. sutchuense og Rh. cinnabarium mange ganger!)

Det finnes imidlertid hjelp å få. Boka ”The Rhododendron Handbook” fra The Royal Horticultural Society (1998) er et grundig oppslagsverk som også har med ei lang liste over synonymer til dagens aksepterte navn. Den har også oversikt over de tropiske artene i seksjon Vireya.

Men hvorfor bruke penger på noe en kan få gratis? På følgende adresse på internett kan du finne en svært detaljert og oppdatert oversikt over rhododendronarter med underarter, varianter, synonymer og klon-navn:

 

http://www.lib.virginia.edu/science/sciscan/rhododendrons/rhododict.htm

 

Den fyller over 80 sider, men spanderer du en skikkelig utskrift (ev. med to sider på hvert ark) og setter dem i en perm, har du et glimrende rhododendronleksikon nesten gratis. Her har jeg funnet svar på alle tvilsspørsmål jeg har vært ute for så langt.

 

 

   


  Den norske Rhododendronforening                             www.rhododendron.no                                   stiftet den 30.mai 1997