Rødblada Rhododendron – Nyhet fra Cox

Ved Ole Jonny Larsen


 

Glendock Gardens vil trolig i løpet av 2004 år introdusere rhododendron-hybrider med dyprød farve på bladene, både på over- og undersiden. De har jobbet med utvikling av disse plantene i vel 20 år og mener at de nå har et produkt som langt overgår ’Elisabeth Lockhart’ fra 1964. Særlig skal Cox’ ha overvunnet problemet med at enkeltskudd bryter tilbake til grønn bladfarge på sine nye hybrider, slik vi kjenner fra ’Elisabeth Lockhart’. De skriver selv i sin siste katalog at disse plantene ”vil komme til å revolusjonere bruken av rhododendron i landskapsutforming”.

 

Jeg har selv sett Cox’ nye hybrider på dyrkingsfeltene i Glendoick, og de er virkelig imponerende. Plantene er kompakte og bladene er kraftig mørkerøde. Når de står fritt plantet i gruppe på naken jord, kan de nesten virke for mørke mot jordfargen, men dette problemet forsvinner når en dekker jorda med bark eller barnåler eller når en planter dem sammen med vanlige grønne planter. Da utgjør de en spennende ”vinterrød” kontrast og åpner helt nye muligheter for estetisk utforming i samplanting med ulike vintergrønne bladplanter og nåletrær.

 

Blomstene vil selvsagt ikke være det sentrale med slike planter. De vil komme til å være rosa/røde og tilføre lite til planten. Peter Cox mener at rent hvite blomster på en slik plante ville være den ultimate drøm, men at dette ligger langt fram i tid – om det i det hele er mulig. Alle de nye hybridene vil være kompakte, lave planter av størrelse med f eks. Rh. ’Baden-Baden’

 

Glendoick Gradens holder selvsagt korta tett til brystet når det gjelder opphavet til disse hybridene. Det er en verdensnyhet, og de vil være alene om den enn så lenge. De har måttet vente med å introdusere dem på grunn av krangel om rettigheter og patenter. Dette vil trolig være avklart i løpet av 2004 slik at de da kan begynne å selge rhododendron med røde blad. Familien Cox har flere typer rødblada rhododendron på beddingen. Den første vil hete Rhododendron ’Ever Red’. Prisen er ennå ukjent.

 

Bildet viser en av de rødblada hybridene i prøvefelta i Glendoick.Foto: Ole Jonny Larsen

 


  Den norske Rhododendronforening                             www.rhododendron.no                                   stiftet den 30.mai 1997