Tapt? – Nei, funnet!

Fra ’The Garden’, januar 2005 Bearbeidet: G.J.

Peter Cox, Glendoick Gardens i Skottland, har en ’ny’ plante for salg, forteller han til tidskriftet ’The Garden’ for januar i år. Lenge trodde man at den bare fantes tørr og presset i British Museums herbarium, dit den kom fra hjemtraktene sine sørøst i Tibet, etter Frank Ludlows og George Sheriffs innsats som plantesamlere, i 1936. I herbariet er den unik fremdeles, men finnes nå også i levende live, etter først å ha eksistert anonymt i Cumbria, ved Munster Castle, til 1984, da Cox fikk den i gave. Tidskriftet forteller ikke hvordan det har seg at det tok ytterligere tyve år å finne ut hvilken plante det dreiet seg om, men muligens var det et forstyrrende blindspor at det tørre eksemplaret er merket ”not in cultivation”. Planten ble i sin tid samlet bare ett sted i det rhodo-kjente Tsang-Po-området (Bramaputra). Nå finnes den altså oppformert og til salgs, Rhododendron dekatanum, og er godt nytt for britiske rhodoelskere: nydelig varmgule blomster med litt rødlig skjær, likner sulfureum, som den tidligere er blitt solgt som.

I Glendoicks katalog for høst 2003- vår 2007 står den oppført (s 14), merket med ’liten rød hånd som peker’ hvilket betyr NYHET. Den er ”good” mot en beskyttende vegg eller mur i parken ved Glendoick, men det spørs om vi i den kalde nord kan tilby et like velegnet voksested utendørs. Kanskje kan den bli en grei forelder i framtiden?

 

 


  Den norske Rhododendronforening                             www.rhododendron.no                                   stiftet den 30.mai 1997