Rhododendron ochraceum

Ved Pål A. Skagseth

 

En nyintroduksjon av gammel rhododendron

Subgenus: Hymenanthes.

Sectio: Ponticum.

Subsectio: Maculifera.

 

Rh. ochraceum  er kanskje den mest betydningsfulle, distinkte og spennende nyintroduksjon i de senere årene.” (Glendoick Gardens plantekatalog for  1999)

Jeg fikk min første Rh. ochraceum  C + H  7052,  fra Glendoick Gardens i 1999. Den var da ca 25 cm høy. Planten har senere vokst jevnt og sikkert, har vist god trivsel, og er nå blitt en fin, rund og tett busk, ca.80 cm høy og ca 80 cm i diameter. Den har ikke hatt noen form for vinterskader. Den blomstret for første gang i 2004  med 3 blomsterklaser. I år, 2005, har den hatt mange klaser med blomstring i hele mai måned . Nyveksten har vært  frapperende.

Plantebeskrivelse: Busk 2-6 m høy. Nye skudd dekket med kjertelhår. Bladene er avlange, lanseformede og ender i en tydelig spiss, 5-10 cm lange og 1-2,5 cm brede. Oversiden er glatt uten hår eller kjertler. Undersiden  med midtribben  er dekket av et matt, ullent, gulbrunt, ferskenfarget  indument.  Der er 6-12 blomster i klasen. Kronen er  bred, klokkeformet, 5-lappet med dyp rød farge uten ganeflekker og med nektarposer. Der er 10-12 støvbærere.

Utbredelse:  Sichuan og N.E. Yunnan i China. 1700- 3000 m. Oh.

Planten ble funnet første gang av Wilson i juni 1908 på Wa-shan i vest Sichuan. Beskrevet av Rehder og Wilson i Planta Wilsonianae i 1913.

Rh.ochraceum synes å være  en distinkt art, som likner på en småbladet Rh. strigillosum  med indument  over hele bladundersiden.  Det har vært mye frem og tilbake vedrørende plantens plassering i det taxonomiske systemet. Davidian  har i sitt storverk om  genus Rhododendron  i 1992 plassert planten i underseksjonen Neriflora, mens Cox og Cox i sin ’Encyclopedia’  fra 1997 og likeså en gruppe chinesere med Fang Wenpei i spissen i ”Sichuan Rhododendron of China ” i 1986, plasserer den i underseksjonen Maculifera. Det finnes gode argumenter for  begge valgene. Bladformen er imidlertid helt avvikende fra alle arter innen Neriflora, og morfologisk  synes den å høre best sammen med planter i Maculifera.

Planten er lett å formere ved stiklinger. (Jeg har hatt et tilslag på ca. 50-60 %). Mine erfaringer med Rh. ochraceum er hittil  bare positive, og den anbefales til  alle rhodo-entusiaster.

Etter at planten i mange år ikke har vært under kultivering, ble den  i henhold til Cox og Cox nyintrodusert,  i 1995, og fra 1999 har den i plantekatalogen fra Glendoick Gardens blitt tilbudt under navnet: ochraceum  CH 5072.

 

Litteratur:     P.Cox: The larger species of Rhododendron (1979)

                     P.Cox  og K.Cox: The Encyclopedia of Rhododendron species.(1997)

                     Davidian : Rhododendron Species, Bind 2:   (1992)

                     Fang Wenpei: Sichuan Rhododendron of China. (1986)

           

Pål A. Skagseth

Snekkevik v. 82.

5239 Rådal.

E.mail;anto-sk@online.no

 

 


  Den norske Rhododendronforening                             www.rhododendron.no                                   stiftet den 30.mai 1997