Aktiviteter  

Tidligere aktiviteter

Planlagte aktiviteter i Den norske Rhododendronforening. Aktivitetene er også gruppert under hvert av lokallagene.

Ta vare på programmet. Legg det på et lurt sted.  Ta det frem ofte, så du ikke går glipp av noe!

 

Alle aktiviteter Rhodo Vest Rhodo Sør-Vest Rhodo Sør Rhodo Øst
Dato Avd

Beskrivelse

Februar

Sør

Vi besøker Thom Krakstads Camelliasamling. Medium februar.  Særskilt innkalling senere, i påvente av prognose for optimal blomstring.

08.03.2017

Sør-Vest

Årsmøte og medlemsmøte i Rogaland Arboret kl. 19:00

Etter årsmøtet er programmet:

Fortsettelse av innføring i rhododendronslekten.

Visning av bilder fra aktiviteter og turer i 2016.

11.03.2017 Vest

«Lag dine egne rhododendronplanter»  

Kurs i frøformering, stiklingsformering og poding. Kursleder er Per Vestergaard fra Danmark, sammen med Jan Rune Hesjedal, Jan Valle og Daniel Torsvik.

Lørdag kl. 10:30-15:30. Driftsbygget v/ veksthusene, Arboretet på Milde, Mildevegen 240.

Kursavgift kr 400.
Påmelding innen 1. mars: Terhi Pousi,
terhi.pousi@uib.no eller tlf. 416 49 302.

15.03.2017

Sør

Årsmøte for Rhododendron Sør. Stinta skole, Arendal kl. 19:00
Innkalling annet sted i Lapprosen.

28.03.2017 Vest Kristian Nyvoll, Tromsø arktisk-alpine botaniske hage: Rhododendron i Tromsø.
En presentasjon av det overraskende rike rhododendronutvalget i Tromsøhager.
Årsmøte og medlemsmøte i Borghilds minne, Lillehatten 19, 5148 Fyllingsdalen (merk stedet) kl. 18.30. Inngangspenger kr 50. Kaffe og plantelotteri.
26.04.2017

Sør-Vest

Medlemsmøte i Rogaland Arboret kl. 19:00

Tema hagedesign.

Fortsettelse av innføring i rhododendronslekten.

03.05.2017

Sør

Dugnad på Dømmesmoen, kl. 18:00. Noe planting, stell av utplantede rhodoer.

09.05.2017

Sør

Hagebesøk hos Irene Hermansen kl. 18:30. Tjennavn. 41, Tromøy.
Tlf. 413 84 501.

01.04.2017 Øst Årsmøte.
Foredrag: Conny Assarsson: Azalea. Fullstendig tittel og sted kommer senere.
07.05.2017 Vest

Vårtur i Arboretet på Milde

Omvisning i rhododendronskogen ved Per Magnus Jørgensen.
Oppmøte i artssamlingen i Korsdalane kl 12:00.
Det blir også markering av Den norske Rhododendronforeningens 20-årsjubileum. Etter knoppdanning å dømme blir vårens rhodoblomstring overveldende!

10.05.2017

Sør-Vest

Hagevandring i Sandnes.

Kl. 18:00 besøker vi hagen til Else-Helen og Kjell Kristoffersen på Vatne. 

Etterpå drar vi Arboretet for omvisning i rhododendronfeltet.

15.05.2017

Sør

Besøk hos Åse Voreland kl. 18:30. Kystveien 142, Kristiansand.
Tlf. 976 25 106.  Åse er i oppstart med nytt hageprosjekt rundt sitt nye hus, og vi vil gjerne se hvordan hun tenker og planlegger dette.

19.-21.05.2017

Sør

Årsmøtehelg DnR i Øst.  Se Lapprosen 1, 2017.
19.-21.05.2017

Sør-Vest

Årsmøtehelg i DnR Øst.  Se Lapprosen 1, 2017.
19.-21.05.2017 Vest

DnR-årsmøtehelg i Østfold

19.-21.05.2017 Øst Årsmøtehelg i DnR, Østfold. Se eget program.
21.-23.05.2017 Øst Deltakelse på Hagemessen på Norges Varemesse på Lillestrøm
22.05.2017

Sør-Vest

Infostand i Arboretet kl. 11-15

28.05.2017 Vest

Arboretets dag på Milde

Aktivitetsdag for hele familien kl. 12 – 16. Infostand med salg av småplanter.

28.05.2017 Øst Vårtreff Botanisk hage, Tøyen

31.05.2017

Sør

Hagevandring hos Lis Herlofsen kl. 18:30. Vardåsvn. 8, Kristiansand. Tlf. 478 81 667.

07.06.2017

Sør

Furutoppen rundt kl. 18:00 (merk tidspunktet).  Her ligger 3 hager i nært naboskap, Frode Harnes, Elisabeth Prebensen, Inger Skarpenes og Helge Fjellbakk. 
Start og parkering hos Frode, Furutoppen 1, Arendal, tlf. 951 78 319.
09.-11.06.2017 Sør Tur til Danmark. Minibuss max 17 personer.
Start fra Arendal 06:00, ferje fra Kr.sand 08:00. Hagebesøk kl. 12:00 og 16:00.
Overnatting på St. Binderups kro, inkl. 2 stk. frokost.
Lørdag hagevandring hos Kai Overgaard. Han anbefaler hager i området.
Om kvelden grilling i hage sammen med danske hagevenner.
Søndag hagevandring før ferjeavgang kl. 12:15. Matbuffet ombord inkl.
Pris pr. stk. kr. 3400, forutsatt fulltallig.
Påmelding til Frode Harnes, tlf. 951 78 319. Frist for påmelding 20. mars.
10.06.2017

Sør-Vest

Tur med hagevandring. Nærmere info kommer senere.

10.06.2017 Øst Hagevandring hos Kari Marie og Harald Aandstad, Arneberg i Solør
27.06.2017 Sør

Hagevandring hos Brit Weisz kl. 18:30. Østre Tromøyv. 832.  Tlf. 37 08 84 18. 
Her kan vi bl.a. forvente en spennende roseblomstring.

20.08.2017 Vest

Høsttur til Rex Garden i Sveio

Se artikkel om hagen i Lapprosen nr3/2016.

Samkjøring kan organiseres.
Kontaktperson: Tor Jan Ropeid, torjanropeid@gmail.com eller tlf. 416 20 125.

22.08.2017 Sør Besøk hos Annbjørg Skjævesland kl. 18:30. Toftelandsveien 98, 4640 Søgne. Tlf. 901 19 426. Småbruk under opparbeiding. Bl.a. stor rosehage.
23.08.2017

Sør-Vest

Hagevandring. Nærmere info kommer senere.

26.08.2017 Øst Stikking av Rhododendron ved Per H. Vestergaard, Danmark. Fellesarrangement med Golia Hagebrukslag, hagelagstomta, Solbergliveien 26, 0671 Oslo
30.08.2017 Sør Besøk i Botanisk museum, Gimle, Kristiansand kl. 18.30.
Leder Per Arvid Aasen tilbyr informasjon og omvisning i området. 
20.09.2017 Sør-Vest

Medlemsmøte i Rogaland Arboret kl. 19:00

Fortsettelse av tema hagedesign.

Fortsettelse av innføring i rhododendronslekten.

23.09.2017 Sør

Høsttreff. Stinta skole, Arendal kl. 11:00.  Annbjørg Skjævesland forbereder
foredrag/bilder fra Kinatur med Per Bangsgaard i mai/juni.
Enkel bevertning, utlodning, plantesalg.

23.09.2017 Øst

Høstmøte. Tor Jan Ropeid holder foredrag om latin for planteinteresserte.  Sted bestemmes senere.

Okt-Nov Vest

Videreføring av kurs i plantelatin

Kurssted er Arboretet på Milde. Kursleder er Tor Jan Ropeid.

Nærmere detaljer i Lapprosen nr.2.

07.11.2017 Vest

Rhododendronekspedisjon til Sichuan 2016

Foredrag ved Ole Jonny Larsen. Medlemsmøte kl. 18.30 i møtelokalet til Lions Club

Fana, Østre Nesttunvei 10, Nesttun. Inngangspenger kr 50. Kaffe og plantelotteri.

Salg av planter.

11.11.2017 Øst «Julemøte» - program og sted fastsettes senere.
29.11.2017 Sør-Vest

Medlemsmøte i Rogaland Arboret kl. 19:00

Tilbakeblikk på 2017 med visning av bilder.

Fortsettelse av innføring i rhododendronslekten.

1                      


  Den norske Rhododendronforening                             www.rhododendron.no                                   stiftet den 30.mai 1997