Kurs i formering av rhododendron.

14. feb. 1998
Av Pål A. Skagseth

Engasjerte deltagere på podekurset.
Til høyre instruktør Alf Helge Søyland

 
Lørdag, den 14.februar 1998 ble det holdt medlemskurs i poding, frø- og stiklingsformering av Rhododendron i veksthuset for Det norske Arboret på Milde. Det var gledelig god påmelding, og i alt 24 personer møtte fram.  

Deltagerne ble inndelt i 3 grupper. Dette for å få til en intim dialog mellom deltagerne og for at alle skulle kunne få erfaringer med podingens grunn-elementer.

Avdelingsgartner Alf Helge Søyland ved Det norske Arboret tok for seg podingens hemmeligheter. Det var innkjøpt grunnstammer av R.'Cunningham's White' fra Hauges planteskole, slik at alle deltagerne fikk to grunnstammer til å øve seg på. Podekvister fra diverse arter og hybrider var samlet inn fra arboretets store utvalg.Torstein Borg ledet avdeling for stiklingsformering og Pål A. Skagseth gav teoretisk opplæring i avdeling for frøformering.

Deltagerne rullerte fra den den ene avdelingen til den andre. Det ble brukt ca. 1 time i hver avdeling.

Etter at kurset var ferdig, var det samling i Blondehuset med kaffe, diskusjon og prat.

Deltagerne ga uttrykk for at kurset hadde vært nyttig og vellykket, og det kan bli aktuelt å gjenta det om et år eller to.

 

 
   


  Den norske Rhododendronforening                             www.rhododendron.no                                   stiftet den 30.mai 1997