Stiftelsesmøte i Den norske Rhododendronforening, avd. Øst.

Ved Turid H. Bergerøy

Mandag 26.januar 2004, kl.19.00 ble det avholdt et ”samrådingsmøte” i forbindelse med opprettingen av en avdeling Øst i Den norske Rhododendronforening. Møtested var Urbygningen på NLH, Ås. 11 personer møtte: Erik Gustavson, Roger Karlsen, Per Anker Pedersen, Eva Vike, Anne Katrine Geelmuiden, Berit Aase Ramleth, Vidar Asheim, Tor Anders Olsen, Arnfinn Nypan, Sveinung Skjold og Turid Bergerøy. Øyvind Grønli, Bjørg og Karl Rimfeldt hadde ønsket å møte, men var forhindret.

Kontaktpersonen i interimstyret, Turid H. Bergerøy, innledet med å fortelle litt om foreningen og dens organisering, og framhevet at formålet med sammenkomsten var å opprette gode kontakter, samt å få ideer og forslag til videre drift.

Arnfinn Nypan ledet møtet videre. 1.amanuensis Per Anker Pedersen viste gjennom sitt lysbilledeforedrag eksempler fra rhododendronplantningene ved høyskolen på Ås. Professor Sveinung Skjold tok oss deretter med på ”tur”til Stavanger- og Bergensområdet og fargeprakten der hva gjelder rhododendron. Han fokuserte primært på selve bruken av plantemateriellet.

Som et resymé av meningsutvekslingen som foregikk hva gjelder avdelingens videre drift, så samlet man seg om et medlemsmøte/befaring på høyskolen på Ås, evet. supplert med en omvisning i anlegg i Hvitsten en hverdagskveld tidlig i juni d.å. Representanter fra høyskolemiljøet stilte seg meget velvillig til å medvirke. Det ble ellers lansert forslag om å prøve å arrangere noe i Fredrikstad-regionen (’rhododendronøya’ i Onsøy), kanskje kombinert med historiske anlegg i kommunen. Andre muligheter etter hvert var befaring til privathager og anlegg nord for Oslo, og senere kanskje ta kontakt mot Sverige. Ambisjonsnivået i første omgang vil være 2-3 medlemsarrangementer pr. år. Samtidig vil man anspore til deltagelse i andre regioners arrangementer.

 


  Den norske Rhododendronforening                             www.rhododendron.no                                   stiftet den 30.mai 1997