Program for årsmøtet i DNR:                     
Lørdag 29. mai

Kl. 17.00        

 

 

Hagevandring hos Lis Herlofsen og Brit Marit Knudsen, for deltakere som ankommer alleredelørdag, møtested Jernbanestasjon. Kart påført alle programposter kan fåes elektronisk (e-post) hos red. eller Audun Arne.

Vakttlf. Audun Arne 97450021 – Gudrun Arne 45447001, kontinuerlig.

 
Søndag 30. mai.    
Kl. 12.00 Velkommen v/Audun Arne. Velkomstkaffe og noe å bite i på Myren Gård.  
 ”   12.30       Årsmøte i DNR.  
 ”   13.30    Hagevandring på Myren Gård. Parksjef  S. O. Breland forteller om trærne,  Kirsti forteller om jobbinga i parken.  
 ”   14.30 Vandring i Ravnedalen.  
 ”   15.30 Agder Naturmuseum og botaniske hage - Gimle. Tlf. 38 09 23 88.
Omvisning i hagen og parken v/Ovin Udø.
Agder Naturmuseum har åpen kafe - Spisepause.
 
 ”   17.00 Avreise fra Gimle tilbake til Myren Gård.
Plantesalg/bytte. Ta med ”alt du har”.
Sørlandsk bespisning og kanskje litt underholdning.
 
Mandag 31. mai.    
 Kl. 10.00 Byvandring v/Gerd Gundersen. Møtested v/Domkirken.  
  ”   12.30  Hagevandring hos Olaf Tobiassen. Tlf. 38 19 81 36. Mob. 91 77 97 04.
Hagevandring hos Heideros og Ovin Udø. Tlf. 38 13 98 23.
Kaffe og kaker.
 

Rhododendron Sør ønsker å se flest mulig av dere i Kristiansand disse dagene. En særskilt oppfordring går til medlemmer i lokallagene Sør og Øst – møt fram! Ta med familie og venner og potensielle rekrutter. Om dere ikke får med alt av program, så ta med det dere kan. Når det gjelder påmelding er Sørlandsk bespisning søndag kveld viktigst for oss.

 Med hilsen

Den norske Rhododendronforening avdeling Sør.

 


  Den norske Rhododendronforening                             www.rhododendron.no                                   stiftet den 30.mai 1997