Tur til Risholmen, Onsøy i Østfold 10.06.04

Ved Turid H.Bergerøy


En vakker, solrik kveld, 10.juni d.å., arrangerte avd. Øst tur til Astrupfamiliens øy, Risholmen, Onsøy, i Østfoldskjærgården og ca. 25 deltagere ble satt over til øya av vaktmannen.
Det er en i utgangspunktet typisk skjærgårdsøy, ca. 300 da stor, med blankskurte berg, forblåste furuer i strandsonen og rikelig med måke- og annen sjøfugl skrikende rundt oss. Innenfor strandsonen er det frodigere partier. Plantningen representerer nå 4 store felt, og et trivelig stisystem gjennom skogen binder feltene sammen. Heddy Astrup begynte innplantningen på begynnelsen av 1950-tallet og arbeidet har i stor grad skjedd i samarbeid med Oddvin Reisæter ved NLH.
 

Plantefeltene er organisert i et typisk ”wood-land garden” system. Her er det ikke bare snakk om Rhododendron, men også mange meget mer eksotiske planter. De innplantede sortene kommer bl.a. fra Kina, Amerika og Middelhavslandene.
Samspillet mellom den opprinnelige og naturlige vegetasjonen på stedet og innplantede sorter er vellykket. Selv om de blomstrende, stort sett storvokste Rhododendron som sto i full blomst tiltrakk seg hovedoppmerksomheten, så var det
spennende å skue de mange flotte bartrærne av mer eksotiske sorter, klatreplanter inntil fjellveggene og ikke minst store felt av stauder som trivdes i rhododendronjorda.


Fulgte man stisystemet ned langs stranden kunne store felt av bergfrue observeres, sammen med mengder av andre,spennende, lave plantesorter. Lupiner hadde spredd seg. Frøene til disse skal ha kommet fra Bakkebøhjemmet i Egersund, hvor barna hadde samlet frø til Heddy Astrup.


Kvelden opplevdes som fullkommen da vi tøffet tilbake til fastlandet i Astrups snekke, overveldet som vi var av synsinntrykkene både av den vakre skjærgårdsnaturen og av de eksotiske plantene inne på øya.

 


  Den norske Rhododendronforening                             www.rhododendron.no                                   stiftet den 30.mai 1997