Førjulsmøte i Den norske rhododendronforening, avd. ØST.

Ved Turid H. Bergerøy


17.november samlet snautt 30 rhododendronvenner seg til møte på Ås hotell for å runde av 2004-sesongen med en god middag og trivelig fagprogram.

Lederen gjennomgikk de arrangementene vi har avholdt i 2004 før Madeleine von Essen holdt foredrag og viste lysbilleder om enkelte historiske hage- og parkanlegg generelt, før hun tok for seg rhododendronsamlingen til Astrupfamilien på Risholmen i Østfoldskjærgården. Dette passet utmerket fordi avd. Øst nettopp i juni hadde hatt en av sine fagturer dit ut.

 

Foredragsholderen fokuserte mye på kombinasjonsmuligheter mellom stauder, nåletrær/ nålebusker og nettopp rhododendron.

Neste foredragsholder var Arnfinn Nypan som i ord og billeder øste av sine egne rhododendronerfaringer både i sin lille byhage i Fredrikstad og fra sitt landsted ved Iddefjorden. Han ga oss mange praktiske råd om hvorledes man kan ”bygge opp” vekstvilkår for surbundsplanter hvor utgangspunktet ellers er dårlig. Han filosoferte ellers litt rundt temaet gleder ved å interessere seg nettopp for levende plantemateriell.  Nypan benyttet også anledningen til å reklamere for fine utenlandsturer
som Den norske Rhododendronforening hadde arrangert i løpet av de siste årene. Medlemmene ble ansporet til å være med på slike turer i framtiden og ellers til å være med på hovedforeningens årsmøter hvor det alltid er hyggelig og fine fagprogram.

 

Til slutt ønsket vi hverandre God vinter! Det første snøfallet i vårt distrikt kom nettopp denne kvelden og gjorde at mange hadde hatt problemer på veiene for å nå møtet.

 


  Den norske Rhododendronforening                             www.rhododendron.no                                   stiftet den 30.mai 1997