Innkalling til

årsmøte i  Den norske Rhododendronforening.

 

Lørdag  20.mai  2006 kl. 1700 i Lundberg hagesenter, Saltrød.

(Ca. 10  min. fra Arendal, kystveien mot Eydehavn.).

 

Forslag til dagsorden.

 

1.      Valg av dirigent og to referenter.

 

2.      Årsberetning.

 

3.      Regnskap.

 

4.      Fastsettelse av kontingent for 2007. (Styret foreslår kr. 250,- pr. år).

 

5.      Budsjettforslag.

 

6.      Fastsettelse av andel av årskontingent til lokallagene for 2007.

 

7.      Valg av leder, styremedlemmer  og varamedlemmer.

 

8.      Valg av to revisorer.

 

9.      Valg av  valgkomite.

 

10.  Fastsettelse av  tid og sted for neste årsmøte.

 

Forslag til saker  som ønskes tatt opp, må være innkommet til styret senest en  uke før

årsmøtet.

 

Hjertelig velkommen.

Med vennlig hilsen

Pål A. Skagseth

(styreleder)

 

 


  Den norske Rhododendronforening                             www.rhododendron.no                                   stiftet den 30.mai 1997