Aktiviteter  

Tidligere aktiviteter

Planlagte aktiviteter i Den norske Rhododendronforening. Aktivitetene er også gruppert under hvert av lokallagene.

Ta vare på programmet. Legg det på et lurt sted.  Ta det frem ofte, så du ikke går glipp av noe!
 

Alle aktiviteter Rhodo Vest Rhodo Sør-Vest Rhodo Sør Rhodo Øst
Dato Avd Beskrivelse
13.02.2019 Sør

Foredrag av Jens Nielsen, Stinta skole, Arendal kl. 19:00.
Jens Nielsen er en verdenskapasitet når det gjelder rhododendron.
Tema: «Hva er nytt fra Kina? Nye introduksjoner med særlig vekt på det som
er publisert av kinesiske botanikere siden 1980».

13.03.2019 Sør Årsmøte for Rhododendron Sør. Stinta skole, Arendal kl. 19:00.
Formell innkalling og årsberetning sendes særskilt i god tid før møtet.
24.04.2019 Sør Foredrag av Karl og Gunda Kristensen, Arendal bibliotek kl. 19:00.
Anlegg av skogbunnsbed – valg av trær og planter fra vår til vinter.  
Inngang kr 50.-, enkel bevertning, utlodning.
08.05.2019 Sør

Dugnad på Dømmesmoen, kl. 18:00. Noe planting, stell av plantede rhodoer.

21.05.2019 Sør Hagevandring hos Gudrun og Audun Arne, Eikevn. 3, Rannekleiv, 4824 Bjorbekk
kl. 18:30. Tlf. 975 40 021. Plantesalg, utlodning.
24.-26.05.2019 Sør Årsmøtehelg DnR i Sola/Sandnes..
26.-30.05.2019 Sør DnR-tur til Danmark. Se Lapprosen 3, 2018 og e-post fra DnR.
02.06.2019 Sør Marked på Dømmesmoen.
04.06.2019 Sør Audun holder foredrag om Rhododendron på Odden Camping, Evje.
Særskilt info kommer i god tid. Vi planlegger fellestur.
12.06.2019 Sør Hagevandring hos Ole Geir Gustavsen, Kystvn. 1489, 4900 Tvedestrand.
Tlf. 909 17 496.
24.08.2019 Sør Høstmøte. Vi planlegger sopptur med Inger-Lise Fonneland. Turen går ut i landskapet hos Anne Brit og Per i Heidalen, Arendal, kl. 12:00. Per baker steinovnsbrød, og soppfangsten tilberedes i fellesskap. Det blir utlodning og byttetorg.

Kontaktperson: Audun Arne, tlf. 975 40 021, auduarne@frisurf.no
Husk at du alltid kan ta med venner og bekjente.

     
     

  Den norske Rhododendronforening                             www.rhododendron.no                                   stiftet den 30.mai 1997