Aktiviteter  

Tidligere aktiviteter

Planlagte aktiviteter i Den norske Rhododendronforening. Aktivitetene er også gruppert under hvert av lokallagene.

Ta vare på programmet. Legg det på et lurt sted.  Ta det frem ofte, så du ikke går glipp av noe!
 

Alle aktiviteter Rhodo Vest Rhodo Sør-Vest Rhodo Sør Rhodo Øst
Dato Avd Beskrivelse

Februar

Sør

Vi besøker Thom Krakstads Camelliasamling. Medium februar.  Særskilt innkalling senere, i påvente av prognose for optimal blomstring.

15.03.2017

Sør

Årsmøte for Rhododendron Sør. Stinta skole, Arendal kl. 19:00
Innkalling annet sted i Lapprosen.

03.05.2017

Sør

Dugnad på Dømmesmoen, kl. 18:00. Noe planting, stell av utplantede rhodoer.

09.05.2017

Sør

Hagebesøk hos Irene Hermansen kl. 18:30. Tjennavn. 41, Tromøy.
Tlf. 413 84 501.

15.05.2017

Sør

Besøk hos Åse Voreland kl. 18:30. Kystveien 142, Kristiansand.
Tlf. 976 25 106.  Åse er i oppstart med nytt hageprosjekt rundt sitt nye hus, og vi vil gjerne se hvordan hun tenker og planlegger dette.

19.-21.05.2017

Sør

Årsmøtehelg DnR i Øst.  Se Lapprosen 1, 2017.

31.05.2017

Sør

Hagevandring hos Lis Herlofsen kl. 18:30. Vardåsvn. 8, Kristiansand. Tlf. 478 81 667.

07.06.2017

Sør

Furutoppen rundt kl. 18:00 (merk tidspunktet).  Her ligger 3 hager i nært naboskap, Frode Harnes, Elisabeth Prebensen, Inger Skarpenes og Helge Fjellbakk. 
Start og parkering hos Frode, Furutoppen 1, Arendal, tlf. 951 78 319.
09.-11.06.2017 Sør Tur til Danmark. Minibuss max 17 personer.
Start fra Arendal 06:00, ferje fra Kr.sand 08:00. Hagebesøk kl. 12:00 og 16:00.
Overnatting på St. Binderups kro, inkl. 2 stk. frokost.
Lørdag hagevandring hos Kai Overgaard. Han anbefaler hager i området.
Om kvelden grilling i hage sammen med danske hagevenner.
Søndag hagevandring før ferjeavgang kl. 12:15. Matbuffet ombord inkl.
Pris pr. stk. kr. 3400, forutsatt fulltallig.
Påmelding til Frode Harnes, tlf. 951 78 319. Frist for påmelding 20. mars.
27.06.2017 Sør

Hagevandring hos Brit Weisz kl. 18:30. Østre Tromøyv. 832.  Tlf. 37 08 84 18. 
Her kan vi bl.a. forvente en spennende roseblomstring.

22.08.2017 Sør Besøk hos Annbjørg Skjævesland kl. 18:30. Toftelandsveien 98, 4640 Søgne. Tlf. 901 19 426. Småbruk under opparbeiding. Bl.a. stor rosehage.
30.08.2017 Sør Besøk i Botanisk museum, Gimle, Kristiansand kl. 18.30.
Leder Per Arvid Aasen tilbyr informasjon og omvisning i området. 
23.09.2017 Sør

Høsttreff. Stinta skole, Arendal kl. 11:00.  Annbjørg Skjævesland forbereder
foredrag/bilder fra Kinatur med Per Bangsgaard i mai/juni.
Enkel bevertning, utlodning, plantesalg.

   

 

Husk at du alltid kan ta med venner og bekjente.

 

  Den norske Rhododendronforening                             www.rhododendron.no                                   stiftet den 30.mai 1997