Foreningen

Den norske Rhododendronforening ble stiftet den 30.mai 1997 i Bergen.

 

 

§ 2  i foreningens vedtekter sier:”  Foreningens formål  er å øke interessen for og kunnskapen om Rhododendron gjennom  å samle og holde  nær kontakt med medlemmene. Dette skjer blant annet ved: utgivelse av medlemsblad, møter, kurs, hagebesøk, utstillinger, studieturer m.v, etablering av bok og billedsamling, og samarbeide  med grupper  og foreninger med lignende formål.”

Ved stiftelsesmøtet var 51 medlemmer tilstede. 

I anledning dagen hadde man invitert Hans Hachmann fra Tyskland, en av verdens mest kjente rhododendronforedlere. I samarbeid med Det norske arboret på Milde, har han krysset fram en ny hardfør sort som trives utmerket, i alle fall i Bergen, men sannsynligvis også en god del utover det ganske land. Planten ble høytidelig døpt i bergensk regnvann i Rhododendrariet før stiftelsesmøtet. Planten fikk navnet Rh. 'Bergensiana'.

Foreningen har hatt sitt hovedsete i Bergen. Anne Rieber, som var en av initiativtakerne til foreningen ble valgt til foreningens første formann, og hun ledet foreningen med dyktig hånd de første 5 årene. 

Det første styret besto ellers av følgende personer:

Torstein Borg, Hilde Hvitsten Bretvin, Anders Kvam, Pål A. Skagseth
Varamedlemmer:
Per Magnus Jørgensen, Dagfinn Tveito, Ole B. Vikøren

Den norske Rhododendronforening har vokst jevnt og sikkert og har i dag passert 400 medlemmer. De aller fleste fylker er representert i foreningen, men hovedtyngden av medlemsmassen befinner seg i Bergen og Hordaland. Foreningen har også medlemmer i våre nordiske naboland.

Foreningen har etter hvert fått 4 lokalavdelinger;

Den norske Rhododendronforening, avdeling Sør med sete i Arendal/ Kristiansand

Den norske Rhododendronforening, avdeling Øst med sete i Oslo

Den norske Rhododendronforening, avdeling Vest med sete i Bergen

Den norske Rhododendronforening, avdeling Sør-Vest med sete i Stavanger

Lokalavdelingene har sine egne styrer. Det blir arrangert medlemsmøter med foredrag, fellesturer og utflukter etc til kjente rhodohager, med plantebytte, og kjøp og salg av rhododendron.

Lokalavdelingene får overført en del av medlemskontingenten  fra hovedforeningen. Foreningens årsmøte holdes vekselvis hos en av lokalavdelingene.

Vedtekter for Den norske Rhododendronforening

Vedtekter for Den norske Rhododendronforening, avdeling Sør

Vedtekter for Den norske Rhododendronforening, avdeling Øst

Vedtekter for Den norske Rhododendronforening, avdeling Vest

Vedtekter for Den norske Rhododendronforening, avdeling Sør -Vest

Årsmøteprotokoller

Den norske Rhododendronforening utgir foreningens medlemsblad ”Lapprosen” med 3 nummer årlig. Det er arrangert flere utenlandsturer for medlemmene, bl.a. til Skotland, Sverige, Tyskland, Danmark og England.

Foreningen har siden starten hatt et meget godt og fruktbart samarbeide med Det norske arboret, Milde.

 

 

 
 


  Den norske Rhododendronforening                             www.rhododendron.no                                   stiftet den 30.mai 1997