Formål 

"Å plante Rhododendron er å foreta en handling for fremtidig inspirasjon og glede. Rhododendron skaper trivsel og velvære i hager såvel som i moderne bysamfunn, og er dessuten en meget god og effektiv luftrenser hele året.  Å oppleve Rhododendron er en glede i seg selv."

Rhododendron er den største vedaktige slekten i planteriket. Der er beskrevet over 1000 forskjellige ville arter, fra krypende dvergbusker som kun hever seg noen centimeter over marken til kjempestore trær på 30 meters høyde. Blomstene kan være fra små fingerbøll til svære, liljeaktige på 15-20 cm i diameter, i alle farger. De blomstrer fra tidlig i januar til september, i våre hager mest i mai/juni. De fleste har vakre eviggrønne blad, men noen er løvfellende (såkalte asalea) og disse har iblant sprakende høstfarger. Som de fleste av sine slektninger i lyngfamilien, liker de sur jord, og stort sett liker de milde vintre og fuktig klima best. De fleste stammer fra fuktige områder i Himalaya. Bare noen få finnes viltvoksende i Europa og Nord-Amerika.

I tillegg har flittige gartnere i årenes løp fremkrysset tusenvis av hybrider og valgt ut gode sorter, kultivarer for våre hager.

Denne utviklingen begynte som så meget annet i hagesammenheng i England i 1820-30 årene, og utviklingen har vært rivende, til glede for alle hageeiere verden over. Det har tatt sin tid før vi har oppdaget dette her i landet, men særlig Bergensregionen har gjennom sin Botaniske hage og Det norske Arboret, samt interesserte gartnere og privatpersoner prøvd mye av det tilgjengelige materialet med slik hell at Bergen har erklært seg som Rhododendrenes by.

Det finnes nå en Rhododendron for enhver anledning og nesten for ethvert sted i kongeriket, noe ivrige hageeiere i Tromsø og Båtsfjord, ved Oslofjorden og på Gjøvik har vist, men utvalget blir noe mer begrenset dess lenger inn i landet man kommer og jo høyere over havet man bor.

Vi inviterer derfor til medlemskap i Den norske Rhododendronforening.
Foreningens formål er å øke interessen for og kunnskapen om Rhododendron, gjennom opplysningsvirksomhet og ved å holde nær kontakt med medlemmene.
Dette skjer blant annet gjennom

  • lokalforeningene Rhodo Vest, Rhodo Sør-Vest, Rhodo Sør og Rhodo Øst.
  • utgivelse av medlemsbladet "Lapprosen"
  • møter, kurs, hagebesøk, utstillinger, studieturer m.v.
  • samarbeid med grupper og foreninger med lignende formål

Det finnes nå en Rhododendron for enhver anledning og nesten for ethvert sted i kongeriket.

Velkommen som medlem!

Kontaktperson: Ole Jonny Larsen, Bergeplass 12, 6010 ÅLESUND 
tlf 70 14 02 51 / 415 88 630 e-post olejonnylarsen@hotmail.com   

 

 

 

 
   


  Den norske Rhododendronforening                             www.rhododendron.no                                   stiftet den 30.mai 1997