Frøformidling

For å opprettholde kontinuiteten i frøformidlingen er vi avhengig av at våre medlemmer sender oss frø.

I tillegg har vi kontakt med andre foreninger som kan bidra med frø, pluss at vi inneværende år kan tilby

frø innsamlet i Arboretet på Milde.

 

For kvalitetskontroll ved mottak av frø, ber frøforvalter bidragsyterne ta hensyn til følgende:

 

1.       Send bare renset frø.

2.       Forsendelsen må være godt merket, og forsvarlig pakket.

3.       Gi så mange opplysninger som mulig om frøets herkomst (morplante-pollengiver, klon, varietet etc.)

4.       Angi : CP =  avlet ved kontrollert bestøving

                               CW=  innsamlet i naturen

                               OP =  åpen pollinering

 

Frøporsjonene sendes til:

Frøformidler: Jan Kåre Valle, Krokjen 68, 5912 Seim, tlf. 955 25 596 E-post jankvalle@yahoo.no

Frø innsamlet på Arboretet på Milde i 2010
R. dauricum
R. mucronulatum
R. quinquefolium
R. albrechtii
R. schlippenbachii
R. vaseyi
R. camtschaticum

Frø innsamlet i Yunnan, Kina 2012 av Remi Aleksander Nielsen
RAN 360 R. aberconwayi
RAN 366 R. polylepis
RAN 410 R. aganniphum
RAN 428 R. lutescens
RAN 434 R. pachytrichum
RAN 468 R. aganniphum
RAN 518 R. phaeochrysum
RAN 537 R. beesianum
RAN 558 R. anthosphaerum
RAN 561 R. coriaceum
RAN 573 R. tephropeplum
RAN 588 R. decorum
RAN 598 R. coriaceum
RAN 628 R. rubiginosum
RAN 676 R. sphaeroblastum var. sphaeroblastum
RAN 677 R. amundsenianum
RAN 680 R. souliei
RAN 681 R. lacteum
RAN 702 R. sikangense – (R. cookeanum)

Frø fra Bengt Karlsson, Sverige
(R. decorum × R. calophytum) × R. asterochnoum
 

Det er ca. 40 frø i hver pakke. Prisen er kr 30 pr pakke + porto.

Vi kan ikke garantere at alle frøene spirer, men hvis spiring uteblir vil vi gjerne få tilbakemelding.

 

 

   


  Den norske Rhododendronforening                             www.rhododendron.no                                   stiftet den 30.mai 1997