Kontakt oss  

Den norske Rhododendronforening
Postboks 1325
5811 BERGEN
E-post til foreningen:
olejonnylarsen@hotmail.com
 

 

 

Leder

Ole Jonny Larsen, Bergeplass 12, 6010 ÅLESUND 
tlf 70 14 02 51 / 415 88 630 e-post olejonnylarsen@hotmail.com

 

Nestleder
Harald Olav Aksnes Vikøyvegen 340 5600 NORHEIMSUND
tlf 56 55 04 81 / 913 06 795 harald.olav.aksnes@gmail.com 

 

Sekretær

Harald Kårtveit, Vestsidevegen 796, 5363 ÅGOTNES

tlf 56 33 47 88 / 977 76 050 e-post haraldkartveit@hotmail.com

 

Kasserer
Terhi Pousi, Mildevegen 116, 5259 Hjellestad
tlf 55 22 95 08 / 416 49 302 e-post terhi.pousi@uib.no

Styremedlem
Tor Frostestad Syftesokbakken 30 B 4046 HAFRSFJORD
tlf 51 59 15 83 / 991 07 317 frostestadtor@gmail.com
 

Varamedlemmer

Tor Jan Ropeid, Løtveitvegen 2, 5151 Straumsgrend
tlf 416 20 125 e-post torjanropeid@gmail.com
Tor Frostestad, Syftesokbakken 30 B, 4046 HAFRSFJORD
tlf 51 59 15 83 / 991 07 317 e-post frostestadtor@gmail.com

Audun Arne, Eikeveien 3, 4824 BJORBEKK

tlf 37 09 49 40 / 975 40 021 e-post auduarne@frisurf.no
Haavard Østhagen, Stordamveien 21B, 0671 Oslo
Tlf. 22 27 65 04 / 917 46 923 e-post
haavard.godlia@gmail.com

 

Medlemsregister

Inger-Lise Fonneland

 

Frøforvalter

Jan Valle, Krokjen 68, 5912 SEIM

tlf 955 25 596 e-post jankvalle@yahoo.no

 

Leder Den norske Rhododendronforening, avdeling Vest
Tor Jan Ropeid, Løtveitvegen 2, 5151 Straumsgrend
tlf 416 20 125 e-post torjanropeid@gmail.com

Leder Den norske Rhododendronforening, avdeling Sør-Vest
Tor Frostestad, Syftesokbakken 30 B, 4046 HAFRSFJORD
tlf 51 59 15 83 / 991 07 317 e-post frostestadtor@gmail.com

Leder Den norske Rhododendronforening, avdeling Sør

Audun Arne, Eikeveien 3, 4824 BJORBEKK

tlf 37 09 49 40 / 975 40 021 e-post auduarne@frisurf.no

Leder Den norske Rhododendronforening, avdeling Øst
Haavard Østhagen, Stordamveien 21B, 0671 Oslo
Tlf. 22 27 65 04 / 917 46 923 e-post
haavard.godlia@gmail.com

 

Internettredaktør


Vidar Winsnes

e-post viwins@online.no

 

Utgiver av Lapprosen


Den norske Rhododendronforening, Postboks 1325, 5811 Bergen

I redaksjonen

Tor Jan Ropeid, Løtveitvegen 2, 5151 STAUMSGREND
tlf 416 20 125 e-post
torjanropeid@gmail.com

 

 
   


  Den norske Rhododendronforening                             www.rhododendron.no                                   stiftet den 30.mai 1997